رویداد های تابستان گالری فرشته 1397 | پیش نگاه

گالری فرشته

گالری فرشته

شريعتی | پايين تر از پل صدر | جنب شهركتاب فرشته | شماره 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : يكشنبه تا پنجشنبه 12 الی 8 شب

جمعه ها : 5 تا 8 شب |افتتاحیه ها: 5 تا 9 شب |گالری شنبه ها تعطیل است.

شهریور

گالری فرشته


روشنك نورى، وحيد بيك وردى، ساناز شفقى، الميرا يوسفى، صبا قاسمى زاده، شاهرخ خواجه نورى، سورن علاء، نسرين طالبى، يكتا تَركى، موژان آذر، سمانه فياض، ميشا شريفى مقدم، عاطفه غفارى، شكوفه خرم رودى، هانيه فرهادى نيك، سكينه علائى، مريم على آبادى، فاطمه كاظمى، ياسين كاظمى، مريم فرشاد، زِهرا نازلى، سينا قدكساز، شيده شكرآبى، بهارناز واثقى، حميد قندچى وفرزانه هنركار

سيری بی انتها در چشم انداز

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 3 مهر 1397