گالری طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

اردیبهشت

گالری طراحان آزاد


احمد عالی

بازیافت (2)

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 12 اردیبهشت 1397

گالری طراحان آزاد


سعید انصافی

عشق، نفرت و تَنْقیحْ

نمایشگاه انفرادی چیدمان و طراحی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 25 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری طراحان آزاد


سارا روحی صفت

هنر فاخر

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 2 خرداد 1397

گالری طراحان آزاد


نگار کامخواه

گذر شقایق

نمایشگاه انفرادی چند رسانه ای

گشایش : 4 خرداد 1397

پایان : 13 خرداد 139

گالری طراحان آزاد


فرید جعفری، الِكس كِىْ، شيرين بلورچى ، زاخارىرچ

چرخه سپید

نمایشگاه گروهی چیدمان و نقاشی

گشایش : 18 خرداد 1397

پایان : 23 خرداد 1397