طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

مهر

گالری طراحان آزاد


امیر حسین دزفولی

احضار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 شهریور 1395

پایان : 6 مهر 1395

گالری طراحان آزاد


مسعود مومن ها

آیرونی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395

گالری طراحان آزاد


پریا صحیحی

روزنه

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 16 مهر 1395

پایان : 27 مهر 1395

گالری طراحان آزاد


فینالیست های اولین دوره جایزه عکاسی مجله ی شهرکتاب

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 28 مهر 1395

پایان : 29 مهر 1395

آبان

گالری طراحان آزاد


اسماعیل قنبری

وانهاده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 5 آبان 1395

گالری طراحان آزاد


حامد صحیحی و سمیرا اسکندرفر

وات فیلم

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 18 آبان 1395

گالری طراحان آزاد


صالح تسبیحی

کارسینوما

نمایشگاه انفرادی عکس و چیدمان

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 2 آذر 1395

آذر

گالری طراحان آزاد


مریم آیین و عباس شهسوار

واق

نمایشگاه دو نفره نقاشی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 23 آذر 1395

گالری طراحان آزاد


سمانه مطلبی

نمایشگاه انفرادی طراحی و دوخت

گشایش : 26 آذر 1395

پایان : 7 دی 1395