رویداد های تابستان گالری طراحان آزاد 1397 | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

تیر

گالری طراحان آزاد


تارا آزرم

محور ناممکن

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 6 تیر 1397

گالری طراحان آزاد


سمیرا اسکندر فر

زخم

نمایشگاه انفرادی عکس، نوشته، نقاشی بهمراه رونمایی کتاب زخم

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 26 تیر 1397

شهریور

گالری طراحان آزاد


مسعود مومن ها

آن - جا - بودگی

نمایشگاه انفرادی
عکس و ویدئو

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 7 شهریور 1397

گالری طراحان آزاد


لیلا شاه حسینی

شب نشینی

نمایشگاه انفرادی طراحی
با استین زیر لعابی
بر روی گِل سفید

گشایش : 9 شهریور 1397

پایان : 14 شهریور 1397

گالری طراحان آزاد


سعید بنی حسینیان

سرزمین مه

نمایشگاه انفرادی مولتی مدیا

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 21 شهریور 1397

گالری طراحان آزاد


نیلوفر کسبی

تحديد

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 23 شهریور 1397

پایان : 3 مهر 1397