رویداد های تابستان گالری شیرین 1398 | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند | خيابان سنایی | كوچه ی 13 | شماره ۵ | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : 11 تا 20 | جمعه: 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.shiringallery.com

تیر

گالری شیرین


فرح اصولی

مه و خورشید

رونمايی از اولين كتاب چاپ دستی (سيلك اسكرين) فرح اصولی با تيراژ ٣٠ نسخه

گشایش : 7 تیر 1398

پایان : 19 تیر 1398

گالری شیرین


ملاحت محب خواه

مجموعه ی آبدیدگان + چیدمان یادبود برای شهری که ناپدید می شود

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان

گشایش : 21 تیر 1398

پایان : 2 مرداد 1398

گالری شیرین


ساغر حمزه‌لو

میدازولام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 تیر 1398

پایان : 2 مرداد 1398

مرداد

گالری شیرین


شیما فریدنی

دوئت با پارتیتور رنگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مرداد 1398

پایان : 16 مرداد 1398

گالری شیرین

کیوریتور: مجتبی رمزی


روایتهای حلقه

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 4 مرداد 1398

پایان : 16 مرداد 1398

گالری شیرین


امیر راهساز

ساسپیریا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 مرداد 1398

پایان : 30 مرداد 1398

گالری شیرین


الهام خاکپاش

شبه مجسمه

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 18 مرداد 1398

پایان : 30 مرداد 1398

شهریور

گالری شیرین


فرزانه وزیری تبار

اف اف اف (فرم بر اساس فرزانه پیروی میکند)

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 13 شهریور 1398