شیرین | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

ولنجک | کوچه هجدهم | شماره ۹ | تلفن : 22427768 - 22402226

ساعات بازدید : 11 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل میباشد | www.shiringallery.com

دی

گالری شیرین


گنجینه ی بانک سامان

گشایش : 3 دی 1392

پایان : 5 دی 1392

گالری شیرین


محمد خداشناس

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1392

پایان : 17 دی 1392

گالری شیرین


بهناز قاسمی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1392

پایان : 17 دی 1392

گالری شیرین

گرداننده : حسین سلطانی


مجتبی تاجیک،حامد جابرها،عادل حسینی نیک،ساناز خیرخواه،مهدی سحابی،حسین سلطانی،پیمان شفیعی زاده،مهدی شیراحمدی،ایمان صفایی،رامین عباس زاده،محمد محبی،سینا ممتحنی، بهروز مِهری،مهرداد نراقی،پیمان هوشمند زاده، عادل یونسی

اتومبیل

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 20 دی 1392

پایان : 1 بهمن 1392

گالری شیرین


حراج آثار هنری به نفع شورای کتاب کودک

بدون عنوان

گشایش : 17 دی 1392

پایان : 19 دی 1392

بهمن

گالری شیرین


بهروز زیندشتی

در هم تنیده

نمایشگاه انفرادی خط و نقاشی

گشایش : 4 بهمن 1392

پایان : 9 بهمن 1392

گالری شیرین


عسل پیروی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 بهمن 1392

پایان : 9 بهمن 1392

گالری شیرین


امیرنصر کم گویان

بدون عنوان

استیل گراورفولادی ،استنسیل، اسمبلاژ

گشایش : 11 بهمن 1392

پایان : 23 بهمن 1392

گالری شیرین


شکوه توکلیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 بهمن 1392

پایان : 23 بهمن 1392

گالری شیرین


مرتضی یزدانی

حیران بازی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1392

پایان : 29 بهمن 1392

گالری شیرین


سورنا زمانی

طبیعت بیجان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1392

پایان : 29 بهمن 1392

اسفند

گالری شیرین


مقداد لرپور، زهرا مرصوص، سارا ابری، نیکو حاجی ترخانی، نفیسه عمران، لیلی رشیدی، مرتضی پور حسینی، طاها حیدری، رحمت الله نهداران، عادل یونسی، رزمین نبی زاده، نسیم تقی پور، سینا چوپانی، بهمن محمدی، مهدی بابایی، زهرا طباطبایی، هانیه صدری، پگاه لاری، مرضیه باقری، میلاد نعمتی، سوده داود

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 2 اسفند 1392

پایان : 13 اسفند 1392