گالری شیدایی | پیش نگاه

گالری شیدایی

گالری شیدایی

میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، میدان بهارشیراز، روبروی موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹، واحد ۱ | تلفن : 88815539

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 1۵ تا 20 جمعه ها و افتتاحیه: 16 تا 20:30

www.sheydaeigallery.com

مهرماه

گالری شیدایی


هدیه خانعلی، شادی اثنی عشری پریا فرخی، دنیا رستمی

رب النوع

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1399

پایان : 22 مهر 1399

آبان ماه

گالری شیدایی


کیوان عسگری، فریدون امیدی، محسن جمالی نیک، محبوبه خاکدامن، ملیحه حسن خانی، حسنا کارنما، حامد نورایی، تینا ابتهاج و نیلوفر تقی پور

نشانی خالی از نشان ...

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 9 آبان 1399

پایان : 27 آبان 1399