گالری شیدایی | پیش نگاه

گالری شیدایی

گالری شیدایی

میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، میدان بهارشیراز، روبروی موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹، واحد ۱ | تلفن : 88815539

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 1۵ تا 20 جمعه ها و افتتاحیه: 16 تا 20:30

www.sheydaeigallery.com

بهمن ماه

گالری شیدایی


راضیه ایرانپور، پرهام پیوندی، شادی سعیدی مریم قزوینه، نویسا صیادیان، پریا فرخی آیدا روزبیانی، حنانه جالو، سایه منصور، سمانه یوسفی

امان

نمایشگاه گروهی

گشایش : 24 بهمن 1399

پایان : 22 اسفند 1399