گالری شکوه | پیش نگاه

گالری شکوه

گالری شکوه

فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، پلاک 19 | تلفن : 22670726 |22212629

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

دی ماه

گالری شکوه


نیما صفدریان

صورت بی صورت بی حد غیب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 11 دی 1398

گالری شکوه


زهرا صدری

شباهت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 18 دی 1398

گالری شکوه


احمدمیرزا

خطفرش

نمایشگاه انفرادی نقاشی و کلاژ

گشایش : 20دی 1398

پایان : 25 دی 1398

گالری شکوه


اسماعیل رضایی

روزگار غریب

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 2 بهمن 1398