گالری شکوه | پیش نگاه

گالری شکوه

گالری شکوه

فرمانیه | بلوار اندرزگو | خیابان سلیمی شمالی | کوچه امیر نوری |پلاک 19 | تلفن : 22670726 | 22212629

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها تعطیل است shokouhgallery.com

آذر ماه

گالری شکوه

کیوریتور: سمیه صفوی


نازیلا صفوی، سارا علی رضایی، عباس کاظمی، اعظم نیازخانی، سیما سلیمی، زهرا مظلوم یزدی، فاطمه رحیم منفرد، راحله قندهاری، هدی رضوانی، الهام ابراهیمی، فاطمه گودرزی، پریسا حسینی، ازاده قادریان

منظره های ایران

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 28 آذر 1399

پایان : 10 دی 1399