رویداد های پاییز گالری شکوه 1398 | پیش نگاه

گالری شکوه

گالری شکوه

فرمانیه | بلوار اندرزگو | خیابان سلیمی شمالی | کوچه امیر نوری |پلاک 19 | تلفن : 22670726 | 22212629

ساعات بازدید : ساعات بـازيد: 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل است.

مهر

گالری شکوه


سید اسماعیل سروری

در ستایش منیر

نمایشگاه انفرادی آینه کاری

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری شکوه


دکتر حجت الله چراغ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شکوه


مهدی ایرانی

شکوه سنت در هنر مدرن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398