رویداد های پاییز گالری شکوه 1398 | پیش نگاه

گالری شکوه

گالری شکوه

فرمانیه | بلوار اندرزگو | خیابان سلیمی شمالی | کوچه امیر نوری |پلاک 19 | تلفن : 22670726 | 22212629

ساعات بازدید : ساعات بـازيد: 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل است.

مهر

گالری شکوه


سید اسماعیل سروری

در ستایش منیر

نمایشگاه انفرادی آینه کاری

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری شکوه


دکتر حجت الله چراغ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شکوه


مهدی ایرانی

شکوه سنت در هنر مدرن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398

آذر

گالری شکوه


احمدمیرزا

خطفرش

نمایشگاه انفرادی
نقاشی و کلاژ

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 6 آذر 1398

گالری شکوه


نرگس خالقی و الهه مظاهری

بازی های پنهان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 13 آذر 1398

گالری شکوه

کیوریتور: زهرا خستو


استاد پرويز معزز و استاد پوريا مرزبان هنرجويان: سوگند اکبری داریان، فریبا ابراهیمی پور اسعد، الهام امیدی قمی، پریسا ترابیان، یاسمن تجلی، پروین جعفریان، یسری حشمت خواه، الهه حکیم زاده، پگاه حسینی، زهرا خستو، فریبا خلدی، بنفشه خادم، سوگند رباط سرپوشی، فاطمه رضا صفت عربانی، لیلا زیدی، صفورا شاهسون، شکیلا شهبازی، ماریه سادات طباطبایی، عطیه قهاری، مریم کوهینی، حنانه مهدیلو، مریم میرزایی و شهین محمدی

رنگ واژه

نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 20 آذر 1398

گالری شکوه


احسان یگانه

نقش خیال

نمایشگاه انفرادی خط نگاره)قطاشی(

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 27 آذر 1398

گالری شکوه


عنایت الله نظری نوری

ایران من سلام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 4 دی 1398