شماره شش | پیش نگاه

گالری شماره شش

گالری شماره شش

خیابان میرزای شیرازی | کوچه بیستم | پلاک 2 | واحد 1 | تلفن : 88346029

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.no6gallery.com

اردیبهشت

گالری شماره شش


آرمین امیریان

عَرّ

نمايشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 17 اردیبهشت 1395

پایان : 22 اردیبهشت 1395

گالری شماره شش


زروان روح بخشان ، متین توفیقی

در غیاب آن

نمايشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 31 اردیبهشت 1395

گالری شماره شش

گرداننده :حامد دهقان


شیرین محمد ، کتایون کرمی ، مهرانه آتشی

وضعیت نا مشخص

نمايشگاه گروهی

گشایش : 3 اردیبهشت 1395

پایان : 10 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری شماره شش


مونا میری ، حسین میر شاهی ، سوده محمدی ، الناز کریمیان ، فرانک کریمی ، کاظم غلامی ، فریبا علی پور ، امیررضا علی پور ، ناهید عطایی فر ، سارا عرفانیان سرباز ، فریدون شریعت پناهی ، هانیه سیاسی ، علی زوار ، ثمر زوار ، فرشته حقیقی ، فروغ تاج

روشنایی محدود

نمايشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 25 خرداد 1395

گالری شماره شش


سمیرا اسکندرفر

عصب کُشی

نمايشگاه انفرادی ویدئو آرت

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 12 خرداد 1395

گالری شماره شش


اعظم شادپور

نا_پیدا

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 28 خرداد 1395

پایان : 4 تیر 1395