گالری شماره شش | پیش نگاه

گالری شماره شش

گالری شماره شش

خیابان میرزای شیرازی | کوچه بیستم | پلاک 2 | واحد 1 | تلفن : 88346029

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.no6gallery.com

دی

گالری شماره شش


علی باقری

بال آدمی اسب است

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 4 دی 1394

گالری شماره شش


بابک اطمینانی

گهواره زمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 6 بهمن 1394

بهمن

گالری شماره شش


هنرجویان وورکشاپ هیکاری کریتیو

پس از مواجهه

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 9 بهمن 1394

پایان : 16 بهمن 1394

گالری شماره شش


فینا عبدی

قصه هایی در قاب

نمایشگاه انفرادی میکس مدیا

گشایش : 23 بهمن 1394

پایان : 30 بهمن 1394