گالری شلمان | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبار غربی (جنوبی) ، کوچه کاووسی،پلاک 27 | تلفن : 22221944

ساعات بازدید : 16 تا 20 / افتتاحیه ها: 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

مهرماه

گالری شلمان


مهسا قاسمی ،رضا شاه حسینی ،علی مزارعی

مخمصه

نمایشگاه گروهی نقاشی،
نقاشی خط، مجسمه

گشایش : 11 مهر 1399

پایان : 16 مهر 1399

آبان ماه

گالری شلمان

کیوریتور: آذین فلاحی


سمانه کاویانی

هر غلظتی محکوم به روان شدن، ماندگار اما آروین طلاست.

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 آبان 1399

پایان : 7 آبان 1399