گالری شلمان | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبار غربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک 27 | تلفن : 22221944 | 22271693

ساعات بازدید : 16 تا 20 / افتتاحیه ها: 16 تا 20:30

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

دی ماه

گالری شلمان


مژگان بخشی

فاصله

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 4 دی 1398

گالری شلمان


شبنم رازی شریف

بدون عنوان ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 25 دی 1398

گالری شلمان

کیوریتور: علی مزارعی و پویا سلطانیان


بهاره ایمانی، نازگل بختیاروندی، زينب پوروقار، کیانا پوريزدان خواه، تینا تاجیانی، ملیکا رمضان زاده، پویا سلطانیان، محمدعلی سلگی و علی مزارعی

قرنیه هشتم

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 2 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری شلمان

کیوریتور: رضا عمادی


ابراهیم اکبری گرز، سعید امدادیان، رضا عمادی، حسین حسنی زاده، بامداد رضوانیان، ولی الله شاکر، مهدی علایی نژاد

داریسان2

نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 9 بهمن 1398

اسفند ماه

گالری شلمان

کیوریتور: مهسا قاسمی و رضا شاه حسینی


رضا شاه حسینی

ماسک 2

نمایشگاه گروهی

گشایش : 2 اسفند 1398

پایان : 7 اسفند 1398