رویداد های پاییز گالری شلمان 1398 | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 20:30

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.shalmanartgallery.com

مهر

گالری شلمان


مژده حسنی

سکوت سرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398

گالری شلمان


لیلا نظری

روایت درختان

نمایشگاه انفرادی حجم

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 10 مهر 1398

گالری شلمان

کیوریتور: میترا خضرلو


قدرت ناصر

تِلِّر

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شلمان

کیوریتور: لادن مشیرفاطمی


جیران تولدی، منیر عرب، ساراخاتون سلیمانی و لادن مشیرفاطمی

رنگ هستی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398

آبان

گالری شلمان

کیوریتور: مهدیه کوهستانی


المیرا بابایی

بی شکل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 15 آبان 1398

گالری شلمان

کیوریتور: صله ابوطالب


نسرين ابريشمی، نيلوفر اسدی، محمد اميری، ستاره اسماعيل زاده، فتحيه احسان نيا، فتانه رحيمی، فرشيدورد رياحی پناه، فريبا حسينی، پانيذ خوش نيک، فهيمه صفاری، پريسـا صفری، پريناز طالعات، فاطمه طرخورانی، امير فرهنگ زارع، امين گلشن، سحر مجيدزاده، ارشاد مظلومی، سمانه موسوی و صدف وکيل زاده

اصالت دست

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 22 آبان 1398

آذر

گالری شلمان

کیوریتور: رضا عمادی


سپیده فیروزی

اوهام

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 6 آذر 1398

گالری شلمان

کیوریتور: علی مزارعی


بهروز بلوری

رنگین قیر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 13 آذر 1398

گالری شلمان


حسام دشتی

نسیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 20 آذر 1398

گالری شلمان

کیوریتور: علی مزارعی


عاطفه حیدری

اسارت زمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 27 آذر 1398

گالری شلمان


مژگان بخشی

فاصله

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 4 دی 1398