رویداد های پاییز گالری شلمان 1398 | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 20:30

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.shalmanartgallery.com

مهر

گالری شلمان


مژده حسنی

سکوت سرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398

گالری شلمان


لیلا نظری

روایت درختان

نمایشگاه انفرادی حجم

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 10 مهر 1398

گالری شلمان

کیوریتور: میترا خضرلو


قدرت ناصر

تِلِّر

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شلمان

کیوریتور: لادن مشیرفاطمی


جیران تولدی، منیر عرب، ساراخاتون سلیمانی و لادن مشیرفاطمی

رنگ هستی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398