رویداد های بهار گالری شلمان 1398 | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 20:30

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.shalmanartgallery.com

اردیبهشت

گالری شلمان

کیوریتور: سارا واصف نیا


بهمن پویا، زهرا تبریزی، شیما حسامی، مارال سلطانی، سارا مرتضوی، مهرا هدایت زاده و مرسده سادات هژبر السادات

درخشش اعترافات

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 11 اردیبهشت 1398

گالری شلمان

کیوریتور: مهسا قاسمی، رضا شاه حسینی و علی مزارعی


جاذبه

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه و نقاشیخط

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 18 اردیبهشت 1398

گالری شلمان

کیوریتور: آذین فلاحی


سمانه کاویانی

طوفان رنگ ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 25 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری شلمان


عباس رحیمی

شبانه های زرین 9

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط
به مناسبت روز جهانی موزه

گشایش : 27 اردیبهشت 1398

پایان : 1 خرداد 1398

گالری شلمان

کیوریتور: اکرم پیله چیان


صفورا استکی، افسانه عضدی نیا، اکرم پیله چیان، مهدیار شیرقاضی، زهرا دروگر، یاسمن اخوی زاده، مهشید زحمتکش، الهام شیران، هانیه شیخ احمدی، سوده شیدا، علیرضا علی زاده، زهرا واحدی، نسیبه صادق نژاد، علی فلاح، آمنه گلی خطیر، فریده محمدی، مریم محمد علیپور، اکرم بهجت، مرجان مرشدزاده، عسل همتیان، فاطمه مهدیزاده صابر، فاطمه رسا و اصغر کفشچیان مقدم

در ستایش طبیعت

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 3 خرداد 1398

پایان : 8 خرداد 1398

گالری شلمان

کیوریتور: مهدی اسماعیلی و علی مزارعی


کاملیا صفایی

زن دیروز، زن امروز

نمایشگاه گروهی نقاشی،عکس و پرفورمنس

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 29 خرداد 1398

گالری شلمان

کیوریتور: مهسا قاسمی


زهرا مومنی

حصارهای تنهایی یک زن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 5 تیر 1398