شلمان | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.shalmanartgallery.com

مهر

گالری شلمان


مریم مفاخری ، آرزو نصرتی ، آنا احدی ، آزاده بسطامی ، اکرم صبوحی ، شعله خمسه راد ، شهین افراسیاب ، کشمیر جهانگیری ، شمسی خداداد ، فریبا داننده ،مهوش علی همتی ، گل قدم میرزازاده ، زهرا رباطی ، سهیلا حسینی ، حشمت قنبری ، ملیحه سهرابی

سنگ صبور

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395

گالری شلمان


امیرعلی الهی

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 5 آبان 1395

آبان

گالری شلمان


اکبر دئیری

یادبود

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 19 آبان 1395