رویداد های پاییز گالری شروه 1398 | پیش نگاه

گالری شروه

گالری شروه

میدان فاطمی | میدان گلها | خیابان کاج جنوبی | کوچه سوم | پلاک ۱۲ | واحد۲ | تلفن : 88968576 | 09379296081

ساعات بازدید : 16 تا 19 | افتتاحیه ها: 16 تا 20

گالری پنجشنبه ‌ها تعطیل است

مهر

گالری شروه


علیرضا آسانلو، مرتضی اسدی، ابراهیم اکبری گرز، یعقوب امدادیان، سعید امدادیان، محمدرضا ایزدخواه، علی باقری، عبدالحمید پازوکی، علی تقوی بلسی، حبیب توحیدی، هما توکلی، فاطمه چاوشی، پرویزحیدرزاده، واحد خاکدان، مرتضی خسروی، حبیب درخشانی، کامبیز درمبخش، حسینعلی ذابحی، احمد زهدی، عربعلی شروه، شیوا شروه، ترانه صادقیان، مهدی علایی نژاد، محمدرضا فیروزه ای، محمد هادی فدوی، مرضیه قره داغی، پرویز معزز، مسیحا ماندگار، جلال متولی‌، معصومه مظفری، علی ندایی، اکبر نیکان پور، جعفر نجیبی، هومن نصیری، بهاره ملاعلی پور، احمد وکیلی، رضا هدایت، داور یوسفی و ارمان یعقوب پور

گرامیداشت یاد استاد عربعلی شروه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شروه


طبیعت

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398

آبان

گالری شروه


مصطفی سروریان

نقطه و نگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 15 آبان 1398

گالری شروه


فیگوراتیو

نمایشگاه گروهی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 22 آبان 1398

آذر

گالری شروه


فرزانه افشاری بخش

مانده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 20 آذر 1398

گالری شروه


عربعلی شروه

مجموعه آثار عربعلی شروه

نمایشگاه انفرادی سفال،
نقاشی و طراحی

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 4 دی 1398