رویداد های تابستان گالری شروه 1398 | پیش نگاه

گالری شروه

گالری شروه

میدان فاطمی | میدان گلها | خیابان کاج جنوبی | کوچه سوم | پلاک ۱۲ | واحد۲ | تلفن : 88968576 | 09379296081

ساعات بازدید : 16 تا 19 | افتتاحیه ها: 16 تا 20

گالری پنجشنبه ‌ها تعطیل است

شهریور

گالری شروه


ولی الله شاکر

از مجموعه راه طبیعت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 6 شهریور 1398

گالری شروه


فرهاد ایزدخواه

در طبیعت با استاد عربعلی شروه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 شهریور 1398

پایان : 13 شهریور 1398

گالری شروه


زهره عاقبتی

طبیعت کرمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 شهریور 1398

پایان : 27 شهریور 1398