گالری سیحون | پیش نگاه

گالری سیحون

گالری سیحون

خیابان وزرا، کوچه چهارم، پلاک 11 | تلفن : 88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه : 11 تا 19 / جمعه ها : 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است. www.seyhounartgallery.com

دی ماه

گالری سیحون


محمد جعفر پاکروان

هیچکاک، پیکاسو و باقی ماجرا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 25 دی 1398

گالری سیحون


جعفر نجیبی، حسن ملا نوروزی، عطا صحرایی، فرانک یوسفی و عارف رودباری شهمیری

5+1

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 9 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری سیحون


سولماز توحیدی لو

شام آخر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 23 بهمن 1398

گالری سیحون


افشین باقری

حشر وحوش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 7 اسفند 1398