سیحون ۲ | پیش نگاه

گالری سیحون ۲

گالری سیحون ۲

خیابان مقدس اردبیلی | خیابان کیهان | کوچه سینایی | پلاک 24 | تلفن : 22174346 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 7 عصر | جمعه: 4 تا 8 عصر

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.seyhounartgallery.com

دی

گالری سیحون ۲


وحید عزت پناه

خطور

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط و مجسمه

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 22 دی 1395

بهمن

گالری سیحون ۲


پنجاهمین سالگرد گالری سیحون

نمایشگاه گروهی

گشایش : 15 بهمن 1395

پایان : 27 بهمن 1395

اسفند

گالری سیحون ۲

گرداننده : فرشته شادی


آوات

نمایشگاه گروهی نقاشی ، مجسمه و پرفورمنس

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 18 اسفند 1395

گالری سیحون ۲


گروهی

نمايشگاه گروهی نقاشی به مناسبت رونمایی تقویم سال ١٣٩٦ خیریه بهنام دهش پور

گشایش : 19 اسفند 1395

پایان : 25 اسفند 1395