سیحون ۲ | پیش نگاه

گالری سیحون ۲

گالری سیحون ۲

خیابان مقدس اردبیلی | خیابان کیهان | کوچه سینایی | پلاک 24 | تلفن : 22174346 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 7 عصر | جمعه: 4 تا 8 عصر

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.seyhounartgallery.com

مهر

گالری سیحون ۲


میلاد زینلی

بداهگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 28 مهر 1395

گالری سیحون ۲


هادی محب علی

گزارش یک وضعیت

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 12 آبان 1395

آبان

گالری سیحون ۲


مائده امتياز

پيكسليسم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 26 آبان 1395

آذر

گالری سیحون ۲


سعید خضایی

رویای من و فتحعلی میرزا

نما یشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 24 آذر 1395