سیحون ۱ | پیش نگاه

گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 7 عصر | جمعه: 4 تا 8 عصر

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.seyhounartgallery.com

دی

گالری سیحون ۱


وحید میرزا محمدی

خاکستری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 دی 1395

پایان : 29 دی 1395

بهمن

گالری سیحون ۱


مریم کوهستانی

تنِ بحرانی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 1 بهمن 1395

پایان : 13 بهمن 1395

گالری سیحون ۱


رحیم مولائیان

آشکارگی جوهر تن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 بهمن 1395

پایان : 11 اسفند 1395

اسفند

گالری سیحون ۱


محمدعلی فاموری

محدوده هیپنوتیک

نمایشگاه انفرادی فتومدیا پینتینگ

گشایش : 13 اسفند 1395

پایان : 25 اسفند 1395