سیحون ۱ | پیش نگاه

گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 7 عصر | جمعه: 4 تا 8 عصر

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.seyhounartgallery.com

مهر

گالری سیحون ۱


مجید عسگری

کارخانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395

گالری سیحون ۱


احسان برآبادی

باغ سنگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 مهر 1395

پایان : 5 آبان 1395

آبان

گالری سیحون ۱


آذر شیخ بهاء الدین زاده

هستی اینجا

نمایشگاه انفرادی مجسمه و نقاشی

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 19 آبان 1395

آذر

گالری سیحون ۱


زیبا پشنگ

بودِ نابود

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 24 آذر 1395

گالری سیحون ۱


کامبیز درم بخش

داستانهای بی پایان

نما یشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 آذر 1395

پایان : 8 دی 1395