گالری سیحون ۱ | پیش نگاه

گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 7

جمعه ها: 4 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد. www.seyhounartgallery.com

تیر

گالری سیحون ۱


منصور نصرت نظامی

پيله هنر دگرديسی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 13 تیر 1397

گالری سیحون ۱


صدیقه فتح اله زاده و اورهان اوموت

فضای خالی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 15 تیر 1397

پایان : 27 تیر 1397