رویداد های پاییز گالری سیحون 1397 | پیش نگاه

گالری سیحون

گالری سیحون

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 19 | جمعه ها : 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد | www.seyhounartgallery.com

مهر

گالری سیحون


امین سرابندی

61 سال سینما

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 18 مهر 1397

آبان

گالری سیحون


علی اسماعیل لو

کهن الگو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 16 آبان 1397

گالری سیحون


میلاد زینلی

بداهگی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 18 آبان 1397

پایان : 30 آبان 1397

آذر

گالری سیحون


مصی دیواندری

گام سکون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 آذر 1397

پایان : 14 آذر 1397

گالری سیحون


حسین شناور

سلطان من

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 28 آذر 1397