رویداد های پاییز گالری سیحون 1398 | پیش نگاه

گالری سیحون

گالری سیحون

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 19 | جمعه ها : 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد | www.seyhounartgallery.com

مهر

گالری سیحون


علی قهرمانی

باد صبا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری سیحون


یزدان سعدی

روزنامه ایران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 1 آبان 1398

آبان

گالری سیحون


رحیم مولائیان

دگردیسی نقش مایه‌های اساطیری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 29 آبان 1398

گالری سیحون


بهروز زیندشتی

عبور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 13 آذر 1398

آذر

گالری سیحون


بهروز زیندشتی

عبور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 13 آذر 1398

گالری سیحون


حجت سالار محمدی

کجکی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 27 آذر 1398