رویداد های بهار گالری سیحون 1398 | پیش نگاه

گالری سیحون

گالری سیحون

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 19 | جمعه ها : 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد | www.seyhounartgallery.com

فروردین

گالری سیحون


فریبا گرجیان

منحنی فراموشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 4 اردیبهشت 1398

اردیبهشت

گالری سیحون


مینا سبزی

نقاشی های مینا سبزی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 18 اردیبهشت 1398

گالری سیحون


منصور نصرت نظامی

آتش فشان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 1 خرداد 1398

خرداد

گالری سیحون


فرشته شادی

ای بسا آرزو که خاک شده

نمایشگاه انفرادی عکس و چیدمان

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 5 تیر 1398