رویداد های تابستان گالری سیحون 1398 | پیش نگاه

گالری سیحون

گالری سیحون

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 19 | جمعه ها : 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد | www.seyhounartgallery.com

تیر

گالری سیحون


ابوالفضل رفیعی

ساکنان مویه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 تیر 1398

پایان : 19 تیر 1398

مرداد

گالری سیحون


فراز ناصر شریف، کتایون معادلیان و یاسمن رسولی

تکه ها

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 4 مرداد 1398

پایان : 16 مرداد 1398

شهریور

گالری سیحون


میلاد غلامی

چرخ نگاره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 13 شهریور 1398

گالری سیحون


مهدی دشتی

ماه صورتی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398