سهراب 1 | پیش نگاه

گالری سهراب ۱

گالری سهراب ۱

خیابان خرمشهر | خیابان شهید عربعلی(نوبخت) | کوچه سوم | ضلع جنوب غربی میدان سوم نیلوفر | پلاک ۵ | واحد ۱ | تلفن : 88504410

ساعات بازدید : 11 تا 8 | جمعه ها : 4 تا 8

گالری یکشنبه ها تعطیل می باشد | WWW.SOHRAB-ARTGALLERY.COM

مهر

گالری سهراب ۱


هادی لباف

نمایشگاه انفرادی نقاشی ، مجسمه ، چيدمان ، عکس و نقاشیخط

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 13 مهر 1395

گالری سهراب ۱


عباس بیانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 مهر 1395

پایان : 4 آبان 1395