رویداد های پاییز گالری سروناز 1398 | پیش نگاه

گالری سروناز

گالری سروناز

شیراز | خیابان قصردشت | حدفاصل کوچه ۸۸-۹۰ | تلفن : 6310245-0713

ساعات بازدید : 10 تا 13 | 17 تا 21:30 | جمعه: 18 تا 21:30

گالری جمعه های غیر افتتاحیه تعطیل است | Instagram: sarv_e_naz_gallery

مهر

گالری سروناز


طاها شطی، مريم گلزار، محمد طاها عرفان منش، نيكا احمدی، كيان بهزادی، افسون اكبرزاده، رهام بنانخواه، مريم شيخ الاسلام، اروند بلادی، نيكی پناهی، هليا حسينی، ايه رزمی، رادمهر دهقان، اميرعلی شطی، شهراد ارجمند، شادمهر ارجمند، پناه روشنی، نيلا ديلمی، اسمان مهديار، ويونا شايق، اوينا ابولحسنی، ترمه حسينپور، تبسم حسينپور، ارش پرورده، ماهان علامه، كيانا همايون، رز، رشا بهراد كيا و النا فرح فرد

من هستم

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 11 مهر 1398

گالری سروناز


حميد جبلی

رستم و ديو و آشنايان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 1 آبان 1398

گالری سروناز


کـــارگــاه با حــميد جـــبلی
.
ارتباط موضوع با اثر و چگونگی رسیدن به موضوع
شنبه 20 مهر
ساعت 17:30
.
فـیلم سـازی با امکانات موجود
یکشنبه 21 مهر
ساعت 11 تا 14
.
رونــمایی کــتاب نــمایشنامه "دوستان با محبت" و "عشق روی خرپشته"
یکشنبه 21 مهر
ساعت 18

گشایش : -

پایان : -