گالری سرزمین هنر | پیش نگاه

گالری سرزمین هنر

گالری سرزمین هنر

خیابان اوین، ابتدای خیابان شهید کچویی، بن بست صفا، پلاک 4 | تلفن : 22411272

ساعات بازدید : 11 تا 20

اسفند ماه

گالری سرزمین هنر


هومن بیات، کامبیز حضرت پور رضا علیزاده،آرش لاهیجی، عدنان مصلایی

قرن صفر

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 اسفند 1399

پایان : 10 اسفند 1399