گالری سرزمین هنر | پیش نگاه

گالری سرزمین هنر

گالری سرزمین هنر

خیابان اوین، ابتدای خیابان شهید کچویی، بن بست صفا، پلاک 4 | تلفن : 22411272

ساعات بازدید : 11 تا 20 جمعه ها: 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهرماه

گالری سرزمین هنر


دكتر ابراهيم الفت

و عشق تنها عشق

نمایشگاه انفرادی كاليگرافى میکس مدیا

گشایش : 4 مهر 1399

پایان : 22 مهر 1399

آبان ماه

گالری سرزمین هنر


احسان رونق، یاسمین زندیه

زبان پنهان روح

نمایشگاه گروهی نقاشی و
نقاشی خط

گشایش : 2 آبان 1399

پایان : 13 آبان 1399