سبحان | پیش نگاه

گالری سبحان

گالری سبحان

صدر شرق | خروجی کامرانیه | بعد از زیرگذر صدر | جنب دامپزشکی | خیابان عباسی | کوچه پیشتاز | بن بست بعثت | پلاک 4 | تلفن : 22231480

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.sobhangalleries.com

بهمن

گالری سبحان


حامد راستی

در حاشیه اتفاق افتاد

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 بهمن 1395

پایان : 7 بهمن 1395

گالری سبحان


نمايشگاه گرداني سارا برنده و همراهي اساتيد سارا مهديان و سيما كلانتر ، فاطمه بيات،ساناز بیات،نگار سرپرست ،مریم طیبی، هدا موسوی، حدیث میرزا محمدی،مائده كاكائی، نازنين سفارادي ،عرفان اسکمایی، علیرضا حسنی یکتا ،رضا فرزانه، سپيده توكلي ،اعظم صفايي نيا، سپیده طیب ،مژگان ابر ،مریم رفیعی، زیبا رشیدی ، نوشین محسنی، جانان دوست طلب ،نازنین نصر آبادی

نوگرايي در مد

نمایشگاه گروهی لباسهاي مفهومي

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 14 بهمن 1395