سایه | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

نیاوران | خیابان جمشیدیه | خیابان امیدوار | کوچه آقاخانی | شماره 3 | تلفن : 22810015 | فکس: 22814892

ساعات بازدید : شنبه تا چهارشنبه:11 صبح تا 10 شب

افتتاحیه :جمعه 5 تا 9 گالری پنج شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری سایه


گلبرگ شعبانی، کوشا موسوی، محمودرضا نوربخش

پروژه سایه

نمایشگاه گروهی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 7 مهر 1395

گالری سایه


رحیم مولاییان، ابراهیم گنجیان، بهروز امیری راد

تن یک رویداد است

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 23 مهر 1395

پایان : 28 مهر 1395

گالری سایه


لیلا معظمی

کاواک

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395

گالری سایه


جواد وطن دوست علمداری

فراسوی طبیعت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 5 آبان 1395

آبان

گالری سایه

گرداننده :لیلا معظمی


پانوفوبیا

نمایشگاه گروهی

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 12 آبان 1395

گالری سایه


یسنا عسکری

ماضی استمراری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 19 آبان 1395

گالری سایه


بهار رئیس فیروز

اسه ساگوآ

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 26 آبان 1395

گالری سایه


پیمان مهدی زاده

فراسو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 3 آذر 1395

آذر

گالری سایه


امید حاصل طلب

پرایم

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 9 آذر 1395

گالری سایه


کیمیا رضایی

شاهزاده خروس

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 17 آذر 1395

گالری سایه


ساحل طليس چی

عروسک

نما یشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 24 آذر 1395

گالری سایه


امیر اسکندری

کالیته

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 26 آذر 1395

پایان : 1 دی 1395