رویداد های پاییز گالری سایه 1398 | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه سیزدهم | پلاک 21 | تلفن : 88827886

ساعات بازدید : شنبه تا چهارشنبه: 11 تا 20 | افتتاحیه : جمعه 17 تا 21

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.sayeartgallery.com

مهر

گالری سایه


مانیا جلالی

محدوده شخصی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398

گالری سایه


امیر عندلیب

مکعب های تاریک

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی دیجیتال

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 10 مهر 1398

گالری سایه


کیارش لقمانیه

نمایشگاه انفرادی دیجیتال آرت

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری سایه


امیرحسین حشمتی

در این اطراف جنگی نیست

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 1 آبان 1398