رویداد های بهار گالری سایه 1398 | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه سیزدهم | پلاک 21 | تلفن : 88827886

ساعات بازدید : شنبه تا چهارشنبه: 11 تا 20 | افتتاحیه : جمعه 17 تا 21

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.sayeartgallery.com

فروردین

گالری سایه


زینب پوراسکندریان

آنجای دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 فروردین 1398

پایان : 21 فروردین 1398

گالری سایه


نسرین یوسفی

خویشتن

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 28 فروردین 1398

اردیبهشت

گالری سایه


الهام شفاعی

ما گم شده ایم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 11 اردیبهشت 1398

گالری سایه


محمد علی سجادی

جمشید جم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 25 اردیبهشت 1398

گالری سایه


بهار رنجبر

انزوايى كه دوزخ را مى بافد براى تبرك هيولاها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 اردیبهشت 1398

پایان : 8 خرداد 1398

خرداد

گالری سایه


منصور نصرت نظامی

نقاشی از نوع ایمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 خرداد 1398

پایان : 29 خرداد 1398

گالری سایه


هوزانا رحیمی

استوانه ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 5 تیر 1398