رویداد های تابستان گالری سایه 1398 | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه سیزدهم | پلاک 21 | تلفن : 88827886

ساعات بازدید : شنبه تا چهارشنبه: 11 تا 20 | افتتاحیه : جمعه 17 تا 21

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.sayeartgallery.com

تیر

گالری سایه


مهزیار ارجمندنیا

ذره ی خدا

نمایشگاه انفرادی نیومدیا

گشایش : 7 تیر 1398

پایان : 12 تیر 1398

گالری سایه


امیر جمشیدی

پرتره های سنگی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 19 تیر 1398

گالری سایه

کیوریتور: علی میر اسماعیلی


هستی حاجی ابوالحسن، مهسا شهپرنیا، ماه نو شیرزاد، معصومه شصتی، بنفشه عرشی، الهام مرادی، الهام شویک لو، مرسا زینالی و مرضیه صادق محمدی

خودردیابی

نمایشگاه گروهی عکس و اینستالیشن

گشایش : 21 تیر 1398

پایان : 26 تیر 1398