گالری ساربان | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی،پلاک 130 | تلفن : 88504226

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری سه شنبه ها تعطیل است. www.sareban.gallery

بهمن ماه

گالری ساربان


کیومرث هارپا

تراژدی من،کمدی من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 28 بهمن 1398