رویداد های پاییز گالری ساربان 1397 | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.sareban.gallery

مهر

گالری ساربان


جمشید حقیقت شناس

بیست-هجده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 16 مهر 1397

آبان

گالری ساربان


ایرج اسکندری

حکایات شیرین

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 5 آذر 1397

آذر

گالری ساربان


احمد وکیلی

انعکاس ذهن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 26 آذر 1397