رویداد های پاییز گالری ساربان 1398 | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.sareban.gallery

مهر

گالری ساربان


رضا نصرتی

تاغ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 22 مهر 1398

آبان

گالری ساربان


محمود باجلان

وانهادگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 20 آبان 1398

آذر

گالری ساربان


شهلا آرمین

رازهای مقدس

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 11 آذر 1398

گالری ساربان


داور یوسفی

ورای آن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 2 دی 1398