رویداد های پاییز گالری ساربان 1398 | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.sareban.gallery

مهر

گالری ساربان


رضا نصرتی

تاغ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 22 مهر 1398