رویداد های بهار گالری ساربان 1398 | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.sareban.gallery

فروردین

گالری ساربان


جوزپه سالواتوره باریلارو

هویت اشکال

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 2 اردیبهشت 1398

اردیبهشت

گالری ساربان


حبیب الله صادقی

قصیده نرگس

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 23 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری ساربان


ژیلا کامیاب

جانِ سنگ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 3 تیر 1398