رویداد های تابستان گالری ساربان 1398 | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.sareban.gallery

مرداد

گالری ساربان


احسان ارجمند

در متن تن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مرداد 1398

پایان : 14 مرداد 1398

گالری ساربان

کیوریتور: عیسی جباری


حمیدرضا فتوحی

حمین هوالی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 25 مرداد 1398

پایان : 4 شهریور 1398