ساربان | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.sareban.gallery.com

دی

گالری ساربان


قدرت الله عاقلی

عجایب الخلایق

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 20 دی 1395

بهمن

گالری ساربان


رضا افسری

زمان بازیافته

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 بهمن 1395

پایان : 11 بهمن 1395

گالری ساربان

گرداننده :زروان روح بخشان


فریا آریانژاد

آپوریا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 بهمن 1395

پایان : 29 بهمن 1395

اسفند

گالری ساربان


مروری بر 33 سال حکاکی های احمد وکیلی

به همراه رونمایی از کتاب وکیل آباد

سی و سه

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 16 اسفند 1395