رویداد های تابستان گالری ساربان 1397 | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.sareban.gallery

تیر

گالری ساربان

کیوریتور: جاوید رمضانی


احمد امین نظر، محمدعلی بنی اسدی، محمد حسن جواهری لیلی درخشانی، مسعود سعدالدین، سید اسدالله شریعت پناهی، بهمن صحت لو ابراهیم یغمایی

کومشیان

نمایشگاه گروهی هنرمندان برخاسته از سمنان

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 11 تیر 1397

گالری ساربان


نمایشگاه آثار نجوا عرفانی

از دختران قاف

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 1 مرداد 1397

مرداد

گالری ساربان

کیوریتور: فواد نجم الدین


ساوالان جماعتی

روایت گمشده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 مرداد 1397

پایان : 5 شهریور 1397

شهریور

گالری ساربان


علی اکبر جهانگرد(قصری)

این خانه اگر هست...

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 26 شهریور 1397