گالری زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : ۱۱ صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 16 تا 20 روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی Dastan.gallery

اردیبهشت

گالری زیرزمین دستان


فریدون آو, محسن احمدوند

سهراب و زنبورها و گل و بلبل

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 14 اردیبهشت 1397

گالری زیرزمین دستان


بهمن کیارستمی

گلشهر

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 28 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری زیرزمین دستان


عسل پیروی

پرده ها

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 4 خرداد 1397

پایان : 25 خرداد 1397