زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

دی

گالری زیرزمین دستان


آلما سینایی

ماضی مقطّع

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی و ویدئو

گشایش : 3 دی 1395

پایان : 21 دی 1395

گالری زیرزمین دستان


ملودی هژبر سادات

خوش آمدید

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 دی 1395

پایان : 13 بهمن 1395

بهمن

گالری زیرزمین دستان


نریمان فرخی

سیاهُ زرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 بهمن 1395

پایان : 1 اسفند 1395

اسفند

گالری زیرزمین دستان

گرداننده :سام سمیعی


پانته آ رحمانی

ربع

نمایشگاه انفرادی طراحی و مجسمه

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 25 اسفند 1395