زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

مهر

گالری زیرزمین دستان


صدف حسامیان و عاطفه مجیدی نژاد

بازدید

نمایشگاه گروهی

گشایش : 26 شهریور 1395

پایان : 4 مهر 1395

گالری زیرزمین دستان


سیناچوپانی و سروش قره باغی

خطای ۶٠۴ / قطع طغیان

نمایشگاه گروهی چاپ و صدا

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 12 مهر 1395

گالری زیرزمین دستان


مهردادپورنظرعلی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 16 مهر 1395

پایان : 2 آبان 1395

آبان

گالری زیرزمین دستان


فوزیه فرودنیا

کمد لباس

نمایشگاه انفرادی پرفورمنس تعاملی

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 10 آبان 1395

گالری زیرزمین دستان


مجتبی تاجیک

نمایشگاه آثار مجتبی تاجیک با همکاری گالری اثر برگزار می شود.

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 23 آبان 1395

گالری زیرزمین دستان


ژوبین میراسکندری

آیین قربانی - یا چگونه یادگرفتم از نگرانی دست بردارم و به خون عشق بورزم!

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 2 آذر 1395

آذر

گالری زیرزمین دستان


فرخ مهدوی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 14 آذر 1395

گالری زیرزمین دستان


شاهین منصوری

خروج به موقع قهرمان

نمایشگاه انفرادی مجسمه و چیدمان

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 28 آذر 1395