زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

بهمن

گالری زیرزمین دستان


ژوبین میراسکندری

روسیاهی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 4 بهمن 1392

پایان : 12 بهمن 1392

گالری زیرزمین دستان


هادی فلاح پیشه

دانستنیها (تکنیکهای ایرانی)

گشایش : 18 بهمن 1392

پایان : 26 بهمن 1392

اسفند

گالری زیرزمین دستان


مرجان نعمتی، آرش اکبری ، بهنام صادقی، اشکان صانعی

خسته و خاموش در شهر

نمایشگاه گروهی عکس، چیدمان و نقاشی

گشایش : 2 اسفند 1392

پایان : 10 اسفند 1392

گالری زیرزمین دستان


سینا چوپانی

مصلوب

نمایشگاه انفرادی چیدمان و عکس

گشایش : 16 اسفند 1392

پایان : 24 اسفند 1392